Kertas Kerja Komponen Kokurikulum


KERTAS KERJA PROGRAM SEKOLAH LESTARI BIDANG KOKURIKULUM

1.0  PENGENALAN
Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar adalah merupakan satu program pendidikan dan kesedaran yang menitikberatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di mana ia memerlukan pengetahuan, kefahaman, perubahan sikap dan penyertaan warga sekolah. Perkara ini perlu dipupuk seawal mungkin kerana ia akan menjadi faktor penentu arah amalan cara hidup yang mesra alam pada masa akan datang. Salah satu cara yang berkesan untuk memupuk kesedaran tentang alam sekitar adalah melalui institusi pendidikan terutamanya sekolah. Bidang Kokurikulum menjadi salah satu komponen dalam menjayakan aktiviti Sekolah Lestari. Komitmen dan kreativiti warga SHUMEL diperlukan untuk meningkatkan budaya amalan hidup lestari.

2.0  VISI
“SHUMEL Mengamalkan Budaya Lestari Sepanjang Masa”

3.0  MISI
Seluruh warga SHUMEL menzahirkan keprihatinan terhadap kelestarian alam sekitar melalui:
1.    Amalan pentadbiran dan pengurusan
2.    Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah.
3.    Aktiviti kokurikulum
4.    Program penghijauan

4.0  MOTTO
“DARI ALAM SEKITAR UNTUK ALAM SEKITAR”

5.0  JAWATANKUASA

Jawatankuasa Induk
Pengerusi                         : Tn Hj Hod bin Yahaya AMN                   
                                             Pengetua Kanan SMK Hutan Melintang

Timbalan Pengerusi         :Tn Hj Roslain bin Omar
                                             Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi                 : En Rajendra a/l Vellupillai
                                              Penolong Kanan HEM

                                            : En Mahzani bin Amir
                                              Penolong Kanan Kokurikulum

                                            : Pn Hjh Norizan bt Salim
                                              Penolong Kanan Petang
1
Jawatankuasa Pelaksana
Penasihat                          : En Mahzani bin Amir         

Penyelaras                        : Pn. Nor Aini bt. Alang Ahmad

Setiausaha                        : En. Azizan bin Mohd Isa
    
Ahli Jawatankuasa            : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
                                              Semua Guru Mata Pelajaran
                                              Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
                                              Semua Guru Kelas

6.0  TUJUAN / OBJEKTIF
6.1
6.2
6.3

7.0  KUMPULAN SASARAN
Seluruh warga SHUMEL

8.0 TARIKH
      18 Ogos 2011 – Julai 2012

9.0 TEMPAT
      Seluruh kawasan sekolah

10.0  ANGGARAN PERBELANJAAN

11.0  SUMBER KEWANGAN
          Peruntukan Jabatan Alam Sekitar (JAS)

12.0  STRATEGI PELAKSANAAN

13.0  PENUTUP
        Adalah diharapkan program yang dirancang akan dapat dilaksanakan dengan jayanya       sekaligus mencapai matlamat dan objektif yang telah digariskan. Usaha untuk meningkatkan kesedaran melalui pendidikan perlu dijalankan secara berterusan demi memelihara dan memulihara khazanah alam semulajadi yang tiada gantinya.

 
PELAN OPERASI KOMPONEN KOKURIKULUM

BIL
STRATEGI
AKTIVITI/PROGRAM
TINDAKAN
1
Menjalankan Aktiviti / Projek yang berkaitan dengan Penghijauan

1.1  Membaja/Merumput/
Mencantas dahan/ Menyiram

1.2  Melabel nama saintifik pokok/tanaman
1.3  Menyenarai kegunaan sesuatu pokok/tanaman
1.4  Menerangkan cara / kaedah penggunaannya

1 Semua guru unit beruniform /kelab/
  persatuan Taman Angkat yang terlibat

1 Pn Rozawati bt Che Yahaya
2 Pn Norhaidah Ahmad Yahaya
3 Pn Rozaida Yusof
4 En Ramli Mansor
5 Semua guru unit berunifom /
   persatuan / kelab yang terlibat

2
Memantapkan Amalan 3K (kesihatan, keceriaan/kebersihan dan keselamatan)

2.1 Kelas2.2 Bilik-bilik khas
2.3 Blok bangunan
1 Pn Saffiah Buyong (K)
2 Pn Varnadevi A/P Veloo (Pen)
3 Semua Penyelia Tingkatan
4 En Mohamad Nadzri Hashim
5 Pn Robinah Hussain
6 En Mohamad Ismadi (keselamatan)
7 Semua guru kelas

1 En Azman Selamat (K)
2 Semua guru bilik khas
3 Semua guru blok bangunan
4 Unit PBSM
(Rujuk Takwim Sekolah)

3

Menjalankan Projek Kesedaran
3.1 Gotong Royong

3.2 Bantuan Masyarakat3.3 Ceramah Alam
      Sekitar

3.4 Kuiz Alam Sekitar3.5 Projek Lukisan Alam
      Sekitar


3.6 Pameran Alam
      Sekitar

3.7 Projek Taman Angkat
     1.Taman Pintu Pagar
         Utama (Luar

     2.Taman Pintu Pagar
        Utama (Dalam)
-5-
1 Cik Inthra Ganthi A/P Rajoo (K)
2 Pn Vanitha A/P Muniandy (Pen)
3 Kelab Keceriaan
4 Semua guru
5 Semua pelajar

1 En Abdul Haris Mohd Ihsan (K)
2 Cik Inthra Ganthi A/P Rajoo (Pen)
3 Silambam

1 PH Khalimaton Saadiah Sahlan
2 Kelab Bimbingan & Kaunseling

1 Pn Yelil Arasi A/P Sinnu (K)
2 Pn Adilah Abd Rahim (Pen)
3 Persatuan Sains

1 Pn Asma Mansor (K)
2 En Ishak Ismail
3 Kelab Seni Kreatif

1 En Mustaffa Ahmad Zait
2 Kelab SLAD

1 Cik Vignesvary Magalingam (K)
2 Cik Nazianthy Mashud
3 Kelab PROSTAR

1 Pn Rozilawati Abdul Wahab (K)
2 Pn Miftakiah Kadzri
3 En Mohd Ismail Sahlan
4 Unit berunifom Puteri Islam
      3.Taman Belakang Kantin


       
      4.Taman Hadapan
         Bengkel KHB      5.Taman Hadapan Bilik
         Masakan
      6.Taman Balai Ilmu
3.8 Projek Kitar Semula


      1. Minggu Baik-pulih      2. Hari Kitar Semula


3.9 Projek Enviro-Walk


4.0 Projek Papan Tanda
      Alam Sekitar

4.1 Projek Muzium PSS
      (berasaskan alam
      sekitar)
1 En Ng Choong Fatt (K)
2 En Tan Yuan Leong
3 Persatuan Bahasa Cina

1 CH Siti Zauyah Sahlan (K)
2 Cik Lim Teng Teng
3 Pn Atifah Mohd Satali
4 Kadet Remaja Sekolah (KRS)

1 Pn Thirumagal A/P Salapan (K)
2 Pn Vanitha A/P Muniandy
3 PH Rashidah Surimi@Juraimi
4 Pn Adilah Abd Rahim
5 Persatuan Bahasa Tamil

1 Pn Norkalbi Mahfodz (K)
2 Pn Roslina Mohd Noor
3 Cik Norainoliza Abd Rahim
4 Persatuan Bahasa Melayu

1 En Mohd Ismail Sahlan (K)
2 En Gunasilar A/L Munusamy

1 En Roseli B Saruman (K)
2 En Muhamad Shahrie Suid
3 Kelab Kemahiran Hidup
 
1 PH Zabaidah Zamzuri (K)
2 Pn Mas Salmah Zubri

1 En Mohd Idris Mohd Mokhtar (K)
2 Pn Rohana Mohd Aini

1 En James A/L Danivel (K)
2 En Ganesan A/L Arumugam
3 En Sahrin Bakron
4 En Mustapa Kamal Asmawi
5 En Khairil Asli Hashim
6 Tang Soo Doo

1 Pn Rozawati Che Yahaya (K)
2 Pn Umah Devi A/P Murugan (Pen)
3 Cik Lim Teng Teng
4 Pn Chuah Chooi Leng
5 PN Punithhamarya A/P Anthoney
6 Pn Rosnadira Ariffin
7 Pn Adliatun Jazuli@Mokhtar
8 Pn Rajeswary A/P Subramaniam
9 Kelab PSS

4
Mempelbagaikan aktiviti kokurikulum berteraskan alam sekitar

4.1 Keceriaan papan
      kenyataan unit-unit
      kokurikulum

4.2 Pertandingan Menulis
      Esei Bahasa Melayu,
      Bahasa Inggeris,
      Bahasa Cina, Bahasa
      Tamil


-6-
4.3 Pertandingan ICT

4.4 Pertandingan Puisi –
      Pemuliharaan Alam
      Sekitar

4.5 Pertandingan Melukis
      Poster – Kesedaran
      Alam Sekitar

1 Semua guru unit berunifom/kelab/
   persatuan/permainan


1 Pn Huzaimah Mat Sillah
2 Pn Suzana Panut
3 En Ng Choong Fatt
4 En Ganesan A/L Arumugam
1 Pn Salmiah Othman

1 En Jalaluddin Rafii1 Pn Asma Mansor (K)
2 En Ishak Ismail

5
Menyebarluas Maklumat Alam Sekitar


5.1 Sudut maklumat
      alam sekitar

5.2 Bahan rujukan alam
      Sekitar

5.3 Multimedia


5.4 Tapak / Laman Web
1 Pn Rashidah Surimi@Juraimi (K)
2 Pn Nor Kalbi Mahfodz

1 Pn Qaniah bt Mohd Ali (K)
2 Pn Merah Sibeh

1 Pn Hamidah Abd Rahim (K)
2 Pn Nor Hafizah Al-Hana Rosli

1 En Abdul Halim Basirun

6
Mewujudkan Jaringan

6.1 Laman Web Projek
      Alam Sekitar

6.2 Kelab Alam Sekitar


6.3 Persatuan Geografi


6.4 Persatuan Kemahiran
      Hidup

6.5 Jabatan Alam Sekitar
      Negeri Perak
6.6 Majlis Perbandaran Teluk
      Intan
6.7 United Plantation

1 En Abdul Halim Basirun


1 Pn Maznina Moheidin
2 Kelas 1RK1

1 Pn Rapizah Abdul Hamid (K)
2 Pn Nurul Hidayah Tohari

1 Pn Salmah Che Rus (K)
2 Pn Rozaida Yusof

1 En Abdul Rahman Mat (K)
2 Pn Robinah Hussain


7
Mengadakan Pembangunan Keupayaan7.1 Kelab Alam Sekitar

7.2 Lawatan Lestari (Eko
      Sistem)

7.3 Perkhemahan Perdana
     (Safe Environment)

7.4 Bengkel Alam Sekitar
      untuk guru, pelajar dan
      kakitangan

7.5 Persatuan Geografi


7.6 Pertandingan Taman
      Terbaik

-7-
1 Pn Maznina Moheidin

1 Pn Faizah Abu Bakar


1 En Azizan Mohd Isa
2 Cik Heezaema Che `Om

1 Pn Norhayati Shafiai1 Pn Rapizah Abdul Hamid (K)
2 Pn Nurul Hidayah Tohari

1 Pn Varnadevi A/P Veloo (K)
2 Pn See Kar Hoon

8
Memantapkan Sistem Makluman dan Pelaporan

8.1 Borang laporan

8.2 Papan makluman


8.3 Laporan tahunan
      8.3.1 Kertas

      8.3.2 Laman Web

      8.3.3 Multimedia
1 Pn Raja Normah bt Raja Hassan

1 En Abu Zarim Ariffin (K)
2 En Mohd Adib Mohd Arshad


1 En Azizan Mohd Isa

1 En Abdul Halim Basirun

1 Pn Hamidah Abd Rahim (K)
2 Pn Nor Hafizah Al-Hana bt Rosli

 
AJK PELAKSANA KOMPONEN KOKURIKULUM

BIL
PROGRAM & JAWATAN KUASA
PERINCIAN TUGAS

1

PROJEK BERKAITAN PENGHIJAUAN
SEKOLAH DALAM TAMAN

J/K TAMAN PINTU PAGAR UTAMA (LUAR)
1 Cik Vignesvary A/P Magalingam (K)
2 Cik Nazianthy Mashud
3 Kelab PROSTAR

J/K TAMAN PINTU PAGAR UTAMA (DALAM)
1 Pn Rozilawati Abdul Wahab (K)
2 Pn Miftakiah Kadzri
3 En Mohd Ismail Sahlan
4 Unit Puteri Islam

J/K TAMAN BELAKANG KANTIN
1 En Ng Choong Fatt (K)
2 En Tan Yuan Leong
3 Persatuan Bahasa Cina

J/K TAMAN HADAPAN BILIK MASAKAN
1 CH Siti Zauyah Sahlan (K)
2 Cik Lim Teng Teng
3 Pn Atifah Mohd Satali
4 Unit Kadet Remaja Sekolah (KRS)

 J/K TAMAN HADAPAN BENGKEL KHB
1 Pn Thirumagal A/P Salapan (K)
2 Pn Vanitha A/P Muniandy
3 PH Rashidah Surimi@Juraimi
4 Pn Adilah Abd Rahim
5 Persatuan Bahasa Tamil

J/K TAMAN BALAI ILMU
1 Pn Norkalbi Mahfodz (K)
2 Pn Roslina Mohd Noor
3 Cik Norainoliza Abd Rahim
4 Persatuan Bahasa Melayu
- merancang dan membuat kertas kerja
- menggunakan kreativiti untuk menceriakan taman
  masing-masing
- mencari maklumat berkaitan dengan pokok/tanaman yang
  ada dalam taman berkenaan
- membuat label pada setiap pokok dengan nama saintifik/
  kegunaan/kaedah dan cara menggunakannya
- membuat cantasan pada pokok/tanaman apabila perlu
- memastikan kerja-kerja merumput/membaja/menyiram
  dilakukan
- memastikan kawasan sentiasa dalam keadaan bersih
  dan selamat
- menyediakan jadual bertugas
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai

- merancang dan membuat kertas kerja
- menggunakan kreativiti untuk menceriakan taman
  masing-masing
- mencari maklumat berkaitan dengan pokok/tanaman yang
  ada dalam taman berkenaan
- membuat label pada setiap pokok dengan nama saintifik/
  kegunaan/kaedah dan cara menggunakannya
- membuat cantasan pada pokok/tanaman apabila perlu
- memastikan kerja-kerja merumput/membaja/menyiram
  dilakukan
- memastikan kawasan sentiasa dalam keadaan bersih
  dan selamat
- menyediakan jadual bertugas
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai

2

PROJEK PEMANTAPAN AMALAN 3K
(kesihatan, keceriaan/kebersihan, keselamatan)

J/K 3K KELAS
1 Pn Saffiah Buyong (K)
2 Pn Varnadevi A/P Veloo (Pen)
3 Pn Noor Azlina Sulong
4 En Mohamad Nadzri Hashim
5 Pn Robinah Hussain
6 En Mohamad Ismadi (keselamatan)
7 Semua Penyelia Tingkatan
8 Semua guru kelas
9 En Ramli- merancang dan membuat kertas kerja
- memilih nama flora/fauna yang sesuai untuk kelas
  berdasarkan tahap tingkatan
- menempah tanda nama kelas yang dipilih
- memastikan nama kelas dipasang sebelum sesi
  persekolahan 2012 bermula
- memastikan sudut maklumat alam sekitar diwujudkan
  dalam setiap kelas
- mewujudkan sudut kitar semula dalam setiap kelas
- memastikan kelas mengamalkan amalan 3K
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari


BIL
PROGRAM & JAWATAN KUASA
PERINCIAN TUGAS


BIL

J/K 3K BILIK-BILIK KHAS
1 Bilik Matematik
   - Pn Norhayati
   - Pn Suganthi
   - Persatuan Matematik

2 Bilik Jahitan
   - PH Salmah
   - Kelab Bola Tampar

3 Bilik Masakan
   - PH Farizan
   - Persatuan KHB

4 Bilik SPBT
   - Pn Masfupah
   - Pn Siti Zalikha
   - Kelab SPBT

5 Bilik AV
   - Pn Junainah
   - Pn Varnadevi
   - Persatuan Bahasa Inggeris

6 Bilik Kaunseling
   - PH Khalimaton Sadiah
   - En Mustaffa
   - Kelab B&K

7 Bilik SU
   - PH Saffiah
   - Kelab Fotografi

8 Bilik Pend Khas
   - PH Rajihan
   - Pn Nor Faizah

9 Bilik Guru
   - Pengerusi Kelab Guru
   - AJK Kelab Guru

10 Bilik Guru Cemerlang
    - En Mohd Helmi
    - Kelab Sepak Takraw

11 Bilik Koperasi
    - Pn Ku Marfiza   
    - Pn Norwahida     
    - En Kamshuri
    - Kelab Keusahawanan & Pengguna

12 Bilik Disiplin
    - En Hassan
    - Kelab Pencegah Jenayah

13 Bilik Peperiksaan
    - Pn Suzana
    - En Jalaluddin Rafii

14 Bilik Sakit
    - Cik Parameshwary
    - Unit PBSMPROJEK & J/KUASA- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan supaya kelihatan
  kemas dan menarik
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan supaya kelihatan
  kemas dan menarik
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai

- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan supaya kelihatan
  kemas dan menarik
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuaiPERINCIAN TUGASBIL

15 Bilik Panitia Agama Islam
    - En Sahrin Ramlan
    - Persatuan Agama Islam

16 Bilik Kokurikulum
    - En Mohd Idris Mohd Mokhtar
    - Kelab Hoki

17 Bilik Pengawas
    - TH Armain Mohamad
    - Kelab Pengawas

18 Bilik Gerakan
    - Pn Rohana
    - Pn Atifah
    - Kelab Bola Jaring

19 Bilik PSS
    - Pn Rozawati
    - Cik Haisah
    - Kelab Pengawas PSS

20 Surau
    - Pn Siti Salwah
    - Pn Rosnadira
    - Persatuan Agama Islam

21 Bilik Makmal Komputer
    - En Abu Zarim
    - En Abdul Halim
    - Kelab Komputer

22 Bilik PSV
    - Pn Asma Mansor
    - En Ishak Ismail
    - Kelab Seni Kreatif

23 Bilik Bengkel Kayu I
    - En Muhammad Zaki Zakaria
    - Kelab Bola Tampar

24 Bilik Bengkel Kayu II
    - En Mohd Aidil Adha Mohamad Noor
    - Unit Kadet Polis

25 Bilik Bengkel Elektrik
    - Pn Vanitha Muniandy
    - Unit Pandu Puteri

26 Bilik Bengkel SPN
    - Pn Zaleha Halimi
    - Kelab Bola Baling

27 Bilik Bengkel Enjin
    - En Muhamad Shahrie Suid
    - Kelab Bola Keranjang

28 Bilik Stor KHB
     - En Mohd Adib Arshad
     - Kelab Tenis

29 Bilik Stor Sukan
    - En Azwan Hazdi Umar
    - Kelab Olahraga


PROJEK & J/KUASA


- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan supaya kelihatan
  kemas dan menarik
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai

- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan supaya kelihatan
  kemas dan menarik
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai
- menyusun kayu-kayu mengikut saiz dan bentuk dengan
  kemas dan teratur
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai
- merancang dan membuat kertas kerja
- memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan
- menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas
  dengan unsur alam sekitar bersesuaian dengan bilik
- menyusun atur perabot/alatan/bahan/kayu-kayu supaya
  kelihatan kemas dan tersusun
- memastikan bilik sentiasa dalam keadaan bersih dan
  selamat
- menyediakan jadual bertugas
- memantau amalan 3K diamalkan mengikut Program
  Sekolah Lestari
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai
PERINCIAN TUGAS
30 Bilik Stor PJK
    - Cik Heezaema Che Om
    - Kelab Petanque

31 Bilik Persalinan PJK
    - Pn Robinah Hussain
    - Kelab Ping PongJ/K BLOK/LUAR BANGUNAN
1 Cik Inthra Ganthi Rajoo (K)
2 En Azman Selamat (Pen)

Blok A - En Gunasilar
           - En Chooi Kim Wai
           - Unit Tae Kwan Do

Blok B - En Abdul Rahman
           - Pn Mas Salmah
           - Unit Pandu Puteri

Blok C (Kantin) - En James
                         - En Mohd Shahrizan
                         - Unit Tang Soo Doo

Blok D (Bengkel) - En Roseli
                            - En Zulkifli Amin
                            - Kelab Badminton

Blok E - En Abdul Haris
           - Pn Atifah
           - Unit PBSM

Blok F - TH Mohd Nadzri
           - En Mohd Ismadi
           - Unit Silat Olahraga

Blok G - En Mohd Hanafiah
            - En Badaruddin
            - Kelab Catur

Blok H(Bilik Seni) - En Muhd Shahrie
        - En Mustapha Kamal
                            - Kelab Seni Kreatif

Blok I - En Ganesan
          - En Sahrin Bakron
          - Unit Silambam

Blok J (Pend Khas)
- Pn Nor Faizah Ismail                               
- Pn Rajihan Shaari
- Nurulyani Asmuri

Balai Ilmu – Pn Umah Devi
                  - Pn Azreen
                  - Persatuan Bahasa Inggeris

Balai PIBG - PH Rohaida
                  - PH Huzaimah
                  - Persatuan Sejarah

- merancang dan membuat kertas kerja
- mengecat dinding luar dan dalam
- membuat mural alam sekitar pada dinding luar
- merancang dan membuat kertas kerja
- menyelia projek/aktiviti yang dijalankan pada setiap blok
  / luar bangunan 
- memilih mural yang sesuai bertemakan alam sekitar
  untuk dibuat pada luar bangunan
- meletakkan papan tanda bercirikan alam sekitar di
  bahagian koridor bangunan
- menyusun pasu-pasu bunga/pokok berdaun di luar
  bangunan
- menyediakan jadual bertugas
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai
- memilih mural yang sesuai bertemakan alam sekitar
  untuk dibuat pada luar bangunan
- meletakkan papan tanda bercirikan alam sekitar di
  bahagian koridor bangunan
- menyusun pasu-pasu bunga/pokok berdaun di luar
  bangunan
- menyediakan jadual bertugas
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai
- memilih mural yang sesuai bertemakan alam sekitar
  untuk dibuat pada luar bangunan
- meletakkan papan tanda bercirikan alam sekitar di
  bahagian koridor bangunan
- menyusun pasu-pasu bunga/pokok berdaun di luar
  bangunan
- menyediakan jadual bertugas
- hal-hal lain yang difikirkan perlu dan sesuai

- memastikan tiang-tiang dicat
- memastikan kawasan sekitarnya bersih dan selamat
- meletakkan papan tanda alam sekitar di tempat yang
  sesuai dan hal-hal lain yang difikirkan perlu
BIL
PROJEK & JAWATAN KUASA
PERINCIAN TUGAS

3


PROJEK KESEDARAN

J/K GOTONG-ROYONG
1 Cik Inthra Ganthi A/P Rajoo (K)
2 Pn Vanitha A/P Muniandy (Pen)
3 Kelab Keceriaan
4 Semua guru
5 Semua pelajar

J/K BANTUAN MASYARAKAT
1 En Abdul Haris Mohd Ihsan (K)
2 En Azwan Hazdi Umar (Pen)
3 Kelab Tenis

J/K CERAMAH ALAM SEKITAR
1 PH Khalimaton Saadiah Sahlan
2 Kelab Bimbingan & Kaunseling

J/K KUIZ ALAM SEKITAR
1 Pn Yelil Arasi A/P Sinnu (K)
2 Pn Adilah Abd Rahim (Pen)
3 Persatuan Sains

J/K PROJEK LUKISAN/MURAL
1 Pn Asma Mansor (K)
2 En Ishak Ismail
3 Kelab Seni Kreatif

J/K PAMERAN ALAM SEKITAR
1 En Mustaffa Ahmad Zait
2 Kelab SLAD

J/K PROJEK KITAR SEMULA
1 En Mohd Ismail Sahlan (K)
2 En Gunasilar A/L Munusamy

J/K MINGGU BAIK PULIH
1 En Roseli B Saruman (K)
2 En Muhamad Shahrie Suid
3 Kelab Kemahiran Hidup

J/K HARI KITAR SEMULA
1 PH Zabaidah Zamzuri (K)
2 Pn Mas Salmah Zubri

J/K PROJEK ENVIRO-WALK
1 En Mohd Idris Mohd Mokhtar (K)
2 Pn Rohana Mohd Aini
J/K PROJEK PAPAN TANDA ALAM
SEKITAR
1 En James A/L Danivel (K)
2 En Ganesan A/L Arumugam (Pen)
3 En Sahrin Bakron
4 En Mustapa Kamal Asmawi
5 En Khairil Asli Hashim
6 Tang Soo Doo

- merancang dan membuat kertas kerja
- menjalankan aktiviti mengikut kawasan, luar blok,
  bilik khas dan kelas
- mengagihkan tugasan kepada guru-guru dan pelajar
  yang terlibat
- menyediakan alatan untuk aktiviti gotong-royong

- merancang dan membuat kertas kerja
- menjalankan aktiviti bersama masyarakat setempat,
  guru dan pelajar dalam program Lestari


- merancang dan membuat kertas kerja
- menguruskan penceramah bagi pelajar
- bekerjasama dengan J/K Bengkel Alam Sekitar

- merancang dan membuat kertas kerja
- menjalankan kuiz alam sekitar bagi semua pelajar
  tahun 2011 dan 2012
- menyediakan hadiah bagi pertandingan

- merancang dan membuat kertas kerja
- mengenalpasti blok bangunan untuk mural
- menjalankan aktiviti melukis mural
- bekerjasama dengan J/K Blok/Luar Bangunan

- merancang dan membuat kertas kerja
- mendapatkan bahan pameran dari agensi luar
- mengadakan pameran untuk warga sekolah secara
  terancang
- merancang dan melaksanakan program kitar semula
- mengadakan kempen kitar semula melibatkan unit-unit
  kokurikulum

- merancang dan membuat kertas kerja
- mengumpul meja dan kerusi yang perlu dibaikpulih
  untuk kegunaan kelas, aksesori taman atau lain-lain
  yang difikirkan sesuai

- merancang dan membuat kertas kerja
- memilih tarikh yang sesuai untuk pelancaran
- mengurus persiapan, semasa dan selepas pelancaran
- hal-hal lain yang difikirkan perlu

- merancang dan membuat kertas kerja
- menjalankan aktiviti berkaitan alam sekitar dengan
  melibatkan warga sekolah                                               
- memastikan aktiviti yang dirancang berjalan lancar- merancang dan membuat kertas kerja
- meletakkan papan tanda alam sekitar yang sesuai di
  laluan koridor ke kantin, laluan koridor bersebelahan
  pondok balai ilmu dan laluan koridor ke blok I.
- mengecat tiang-tiang yang sudah berkarat
- hal-hal lain yang difikirkan perlu 


No comments:

Post a Comment